IT ŚWIADCZĄCE USŁUGI DORADCZE

Jesteśmy ekspertami w zakresie pozyskiwania i konfigurowania umów na sprzęt, licencji na oprogramowanie i umów na usługi IT.

Usługi konsultingowe Senesel IT pomogą poprawić efektywność i przejrzystość bieżących procesów pozyskiwania IT przy jednoczesnym skróceniu czasu i wysiłków oraz całkowitych kosztów posiadania produktów IT i usług IT.

Senesel IT Sourcing korzysta z szeregu elastycznych, opartych na współpracy i wydajnych metod przeprowadzania skutecznych zdarzeń zaopatrzeniowych wszelkiego rodzaju, w tym złożonych projektów przetargowych na produkty IT lub usługi IT, działając jako łącznik między Twoją firmą a potencjalnymi dostawcami technologii, aby uniknąć potencjalny konflikt interesów i zachowanie poufności w odniesieniu do technologii lub planów strategicznych w odniesieniu do technologii lub produktów pochodzących.

Usługi konsultingowe Senesel IT zapewniają dobrze zorganizowane procesy oparte na najlepszych praktykach zakupowych. Podejście kompleksowego zaopatrzenia od końca do końca obejmuje pomoc na każdym kroku, od określenia najlepszych dostawców do zaproszenia, do utworzenia dokumentów RFx, wykonania komunikacji z dostawcą, uruchomienia zdarzenia w czasie rzeczywistym i oceny wyników oraz wygenerowania rekomendacji dla naszych klientów wynagrodzenie.

Oczekiwany wynik dostarczonych usług konsultingowych:

  • Poprawiona zgodność procesów i przejrzystość.
  • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania
  • Umowy przygotowane zgodnie z procedurami standardu wewnętrznego i najlepszymi praktykami branżowymi
  • Zmniejszone koszty administracyjne na umowę.
  • Poprawiona wydajność organizacyjna i sprawność
  • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania

Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje następujące obszary:

Pozyskiwanie IT dla dostawców technologii / rozwiązań

Dla małych i średnich dostawców technologii i rozwiązań, którzy muszą rozważyć dodanie usług outsourcingowych lub stworzenie partnerstwa w celu zabezpieczenia dostarczenia technologii i produktów końcowych swojemu klientowi.

Czytaj więcej


Pozyskiwanie sprzętu IT

Od pamięci masowej, serwerów lub urządzeń sieciowych, po komputery stacjonarne, tablety, sprzęt audio i wideo oraz inne akcesoria – możemy uzyskać rozwiązanie sprzętowe, które pomoże Ci osiągnąć cele w najbardziej efektywny sposób, zapewniając jednocześnie:

Czytaj więcej


Pozyskiwanie oprogramowania IT

Wiodące zaopatrzenie w oprogramowanie i porady dotyczące wsparcia w celu zapewnienia, że modele oprogramowania i umowy pasują do celu, spełniają cele krótko- i długoterminowe, a produkty oprogramowania są zoptymalizowane z korzyścią dla Twojej organizacji.

Czytaj więcej


Usługi zarządzane przez IT

Nasze zarządzane usługi IT Sourcing Managed mają na celu wsparcie małych i średnich firm, które nie posiadają wiedzy i zasobów do prowadzenia działań Sourcing zgodnie ze standardami zapewniającymi dostawy, całkowity koszt posiadania jest optymalny dla rodzaju planowanych zleceń.

Czytaj więcej


Co robimy

Świadczymy usługi konsultingowe oparte na projektach lub usługach zarządzanych w zakresie globalnego zaopatrzenia i zaopatrzenia IT obejmującego sprzęt, oprogramowanie i telekomunikację.

 


Kim są nasi klienci

Małe i średnie firmy, które nie mają zasobów ani możliwości, aby prowadzić działalność Sourcing, zgodnie ze standardami branżowymi lub firmami, które sięgają po wiedzę umożliwiającą im wykorzystanie siły nabywczej.

 

więcej